Anda di sini

Processing Menggunakan fungsi fill() format RGB